13 października

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w poniedziałek 13 października, zajęcia będą się odbywać według zmodyfikowanego planu.

Uczniowie klas pierwszych na czwartej lekcji wezmą udział w uroczystości pasowania na ucznia. W związku z tym zapraszamy wszystkich uczniów klas pierwszych gimnazjalnych i licealnych do sali gimnastycznej - oczywiście wraz z wychowawcami. Do udziału w uroczystości zapraszamy także przedstawicieli klas drugich - samorządy uczniowskie. Przypominamy o stroju galowym, który obowiązuje podczas uroczystości.

Po czwartej lekcji uczniowie klas pierwszych są zwolnieni do domu.

Uczniów  klas drugich i trzecich gimnazjum i liceum wraz z wychowawcami zapraszamy na lekcję piątą do sali gimnastycznej, gdzie odbędzie się Gala Prometeuszy. Po uroczystej gali, czyli po piątej lekcji, uczniowie klas drugich i trzecich są zwolnieni do domu.

14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła w tym dniu prowadzi zajęcia opiekuńcze. Uczniowie, którzy zamierzają z nich skorzystać, proszeni są o zgłoszenie się do swoich wychowawców lub sekretariatu.

ZASZCZYTNE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA OPOLA

                                          Z dumą informujemy,

                                        że z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej na uroczystej konferencji,

która miała miejsce 9 października 2014 roku,

Prezydent Miasta Opola przyznał zaszczytną nagrodę

 Pani dyrektor Zofii Godlewskiej oraz Pani wicedyrektor Dorocie Wołyniec.

Serdecznie Paniom gratulujemy!!!

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

        Działając na podstawie § 5 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm. ) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w obu szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu (tj. w Publicznym Gimnazjum nr 6
im. Powstańców Śląskich oraz w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Mikołaja Kopernika) będą:

2.01.2015r., 5.01.2015 r., 6.06.2015 r., 4.05.2015 r., 5.05.2015 r., 6.05.2015 r.

Szkolna giełda podręczników

 

ksiazki 

10 września /środa/  w godz. od 8.30 do 12.40

 

w Sali Kopernikowskiej odbędzie się

 

Szkolna Giełda Używanych Podręczników

 

Prosimy wychowawców klas gimnazjalnych i licealnych o wytypowanie

 

2 osób z każdej klasy do sprzedaży używanych podręczników.

 

Podręczniki należy wycenić i podpisać ołówkiem.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

 

List Rzecznika Praw Dziecka

W imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka, przekazujemy link do listu okolicznościowego skierowanego do uczniów.

List Rzecznika Praw Dziecka.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Opolu